فرم گزارش شبه حادثه

 

نحوه تکمیل فرم شبه حادثه:

شبه حادثه ( حوادثی که بخیر میگذرد) : حوادثی که منجر به آسیب به افراد یا صدمه به تجهیزات نشده اما، پتانسیل آنرا دارند. نظیر شکستن قلاب جرثقیل یا پارگی طناب ، ليز خوردن بدون آسيب ديدگي ، سقوط اشياء در نزديكي افراد و يا تجهيزات ، ريزش مواد داغ بدون آسيب به فرد و ...
  1. در صورت بروز هرگونه رویداد فرد شبه حادثه دیده فرم مربوطه را از مسئول بخش یا منشی تحویل گرفته و آنرا تکمیل می نماید و تحویل کارشناس بهداشت حرفه ای می دهد.
  2. در صورتی که شبه حادثه برای مراجعه کننده ای اتفاق بیفتد و یکی از پرسنل شاهد رویداد باشد یا از آن اطلاع یابد حتما باید فرم شبه حادثه را تکمیل نماید .
  3. در قسمت شرح شبه حادثه باید دقیقا رویداد را همرا با خسارت یا آسیبی که ممکن بود وارد شود شرح داده شود.
  4. )حداکثر 24 ساعت پس از وقوع حادثه فرم مربوطه را تکمیل نمایید و به واحد بهداشت حرفه ای تحویل دهید.

گزارش شبه حادثه:

تکمیل توسط شبه حادثه دیده:

تکمیل توسط کارشناس بهداشت حرفه ای: